โอนแต้มได้แล้ว ระหว่างสมาชิก Blue Card กับ Double A Point Rewards

ระยะเวลา : 9 พ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 65

รายละเอียดกิจกรรม : คะแนนสะสม Double A Point ทุก ๆ 25 คะแนน แลกเป็นคะแนนสะสม Blue Point ได้ 200 คะแนน โดยแลกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรม

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Double A Point Rewards สะสมแต้มจากรหัสในเปลือกห่อกระดาษ Double A เท่านั้น

เงื่อนไขและรายละเอียดของการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม :

 1. อัตราการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม
   - คะแนนสะสม Double A Point ทุก ๆ 25 คะแนน แลกเป็นคะแนนสะสม Blue Point ได้ 200 คะแนน โดยแลกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
   - คะแนนสะสม Blue Point ทุก ๆ 500 คะแนน แลกเป็นคะแนนสะสม Double A Point ได้ 20 คะแนน โดยแลกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 2. ผู้มีสิทธิ์ในการแลกคะแนนต้องเป็นสมาชิกหรือทำการสมัครสมาชิก Double A Point Rewards และ Blue Card ก่อนทำการแลกคะแนน
 3. เบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก Double A Point Rewards และสมาชิก Blue Card ต้องเป็นเบอร์เดียวกันเท่านั้น ที่จะสามารถแลก Double A Point เป็น Blue Point ได้
 4. สมาชิก Double A Point Rewards ต้องทำการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม ผ่านช่องทางที่ Double A กำหนด เพื่อเปลี่ยนเป็น Blue Point ภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
 5. ลูกค้าจะได้คะแนนสะสมทันทีหลังจากทำรายการแลกคะแนนสำเร็จ
 6. OR และ Double A ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์การแลกคะแนน จากการกระทำใด ๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโปรโมชั่นนี้หรือต่อบริษัท
 7. คะแนนสะสมที่แลกสำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้
 8. จำนวนสิทธิและโควต้าการแลกคะแนนของสมาชิกจะเป็นไปตามที่ตกลงกันโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยคู่สัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจำนวนสิทธิและโควต้าการแลกคะแนนได้ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้โดยตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร
 9. ระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน 2564 – 31 ธันวาคม 2565
 10. สมาชิก Blue Card สามารถแลก Blue Point ทุก ๆ 500 คะแนน เป็นคะแนนสะสม Double A Point ได้ 20 คะแนน ผ่านทาง Blue Card Mobile Application หรือ www.pttbluecard.com

หมายเหตุ
กรณีที่เบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก Double A Point Rewards และสมาชิก Blue Card ไม่ตรงกัน สามารถแก้ไขเบอร์โทรศัพท์สมาชิก Blue Card ที่แอปพลิเคชัน Blue Card หรือโทร. 1365 Contact Center