FAQ Double A Point Rewards

1. สินค้ารายการไหน ที่เข้าร่วมกิจกรรมบ้าง ?
ตอบ กระดาษ Double A 70 gsm, Double A 80 gsm, Double A 90 gsm, Double A Green ชนิด 500 แผ่น เฉพาะเปลือกห่อ ที่ระบุชื่อแคมเปญ “Double A จัดเต็ม” เท่านั้น
2. รอบการจับรางวัล เป็นรอบการสะสมตั้งแต่วันที่เท่าไรและจับรางวัลวันไหน ?

รอบการสแกน : 1 มี.ค. - 21 เม.ย. 64,
วันที่จับรางวัล : 30 เม.ย. 64
  รางวัลที่ 1 : โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 รางวัล มีมูลค่ารางวัลละไม่เกิน 36,900 บาท
  รางวัลที่ 2 : โน้ตแพดจำนวน 1 รางวัล มีมูลค่ารางวัลละไม่เกิน 27,900 บาท
  รางวัลที่ 3 : นาฬิกาอัจฉริยะ จำนวน 1 รางวัล มีมูลค่ารางวัลละไม่เกิน 13,400 บาท
  รางวัลที่ 4 - 5 : ทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล มีมูลค่ารางวัลละไม่เกิน 8,000 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 16,000 บาท

รอบการสแกน : 8 พ.ค. - 30 มิ.ย. 64,
วันที่จับรางวัล : 9 ก.ค. 64
  รางวัลที่ 1 : โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 รางวัล มีมูลค่ารางวัลละไม่เกิน 36,900 บาท
  รางวัลที่ 2 : โน้ตแพดจำนวน 1 รางวัล มีมูลค่ารางวัลละไม่เกิน 27,900 บาท
  รางวัลที่ 3 : นาฬิกาอัจฉริยะ จำนวน 1 รางวัล มีมูลค่ารางวัลละไม่เกิน 13,400 บาท
  รางวัลที่ 4 - 5 : ทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล มีมูลค่ารางวัลละไม่เกิน 8,000 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 16,000 บาท
3. เจอรหัสซ้ำ หรือไม่พบรหัสภายในเปลือกห่อ ต้องทำอย่างไร?
ตอบ ผู้ใช้งานสามารถแจ้งปัญหาได้ผ่าน Line OA : @DoubleAThailand โดยส่งภาพถ่ายรหัสที่ซ้ำกัน เปลือกห่อที่ไม่มีรหัสด้านใน และหมายเลขล็อตการผลิตบริเวณด้านบนเปลือกห่อ พร้อมแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับกิจกรรม เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ นอกจากนี้ ลูกค้าจะต้องเก็บเปลือกห่อกระดาษเอาไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานกับทางบริษัทฯ (ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนแต้มให้กับผู้ใช้งาน โดยถือให้การตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด)
4. ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมสะสมแต้มและการชิงโชคลุ้นรางวัลทองคำ ?
ตอบ การชิงโชคลุ้นรางวัล เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 และการสะสมคะแนน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยสามารถแลกของรางวัลได้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
5. แต้มสะสม กับ แต้มลุ้นโชค แตกต่างกันอย่างไร ?
ตอบ แต้มสะสมและแต้มลุ้นโชค ถูกใช้ด้วยวัตถุประสงค์แตกต่างกัน และไม่สามารถโอนย้ายคะแนนระหว่างกันได้
  - แต้มสะสม ได้รับเมื่อลูกค้ามีการสะสมแต้มผ่านรหัสภายในเปลือกห่อ ของกระดาษ Double A ที่เข้าร่วม โดยทุก ๆ 1 รีม คิดเป็น 1 แต้มสะสม โดยลูกค้าสามารถนำแต้มสะสม ไปใช้สำหรับแลกของรางวัลต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชันได้ ในเมนู “แลกแต้ม” โดยแต้มสะสม จะไม่ถูกตัดตามรอบการลุ้นโชค
  - แต้มลุ้นโชค ได้รับเมื่อลูกค้ามีการสะสมแต้มผ่านรหัสภายในเปลือกห่อ ของกระดาษ Double A โดยทุก ๆ 1 รีม คิดเป็น 1 แต้มลุ้นโชค โดยลูกค้าสามารถนำไปใช้สำหรับลุ้นโชคของรางวัลต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชันได้ ในเมนู “ลุ้นโชค”แล้วเลือกหมวดหมู่ของรางวัลที่ต้องการลุ้นโชค โดยแต้มลุ้นโชค จะถูกจัดสรรเข้าหมวดหมู่ของรางวัลลุ้นโชคต่าง ๆ ครบตามจำนวนแต้มลุ้นโชคคงเหลือ ตามรอบเดือน ไม่มีการสะสมข้ามเวลา
6. ทำไมเริ่มเดือนใหม่ แต้มลุ้นโชคจึงหายไป และถ้าไม่ได้หยอดสิทธิ์ลุ้นโชคในของรางวัลที่ต้องการ จำนวนแต้มลุ้นโชคจะหายไปหรือไม่ ?
ตอบ แต้มลุ้นโชค จะถูกตัดตามรอบการจับรางวัล โดยไม่มีการสะสมสิทธิ์ ข้ามไปในรอบถัดไป แต่ระบบจะมีการจัดสรรแต้มลุ้นโชคคงเหลือของลูกค้าทั้งหมด ลงหมวดหมู่ลุ้นโชคต่าง ๆ ในรอบเดือนนั้น ๆ โดยอัตโนมัติ

โดยในส่วนของแต้มสะสม สำหรับแลกของรางวัลยังคงอยู่ เช่น สะสมแต้มเดือน มีนาคม 2564 จำนวน 10 จะได้รับแต้มทันที 10 แต้มลุ้นโชคเพื่อไปเลือกหมวดหมู่ของรางวัลและ 10 แต้มสะสม โดยในเดือนพฤษภาคม 2564 หากลูกค้ายังไม่ได้แลกแต้มไปเป็นของรางวัล จำนวนแต้มจะยังคงอยู่ที่ 10 แต้ม แต่จะมี 0 แต้มลุ้นโชค
7. เงื่อนไขการใช้รายการของรางวัลที่เป็น e-Voucher และระยะเวลาการจัดส่งของรางวัลกลุ่มสินค้า Double A เป็นอย่างไรบ้าง ?
ตอบ
  - E-Voucher มีเงื่อนไขการใช้งานแตกต่างกัน โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ในหน้า “ของรางวัล” ก่อนที่จะกดแลก โดยหลังจากกดแลกของรางวัล จะมีรายละเอียดระยะเวลา และรายละเอียดการใช้ Voucher
  - ของรางวัลกลุ่มสินค้า Double A แบ่งเป็น พื้นที่ในเขตปริมณฑลและต่างจังหวัด จัดส่ง 15 วันทำการถัดไป พื้นที่ห่างไกล และพื้นที่พิเศษ จัดส่ง 30 วันทำการถัดไป ประกอบด้วย พื้นที่เกาะทั้งหมดยกเว้นภูเก็ต, พื้นที่ห่างไกลตัวเมืองมากกว่า 150 กม., อ.ทองผาภูมิ, อ.สังขละบุรี, อ.ปาย, อ.ขุนยวม, จ.นราธิวาส, จ.ยะลา, จ.ปัตตานี
8. แต้มสะสมและแต้มลุ้นโชค ของกิจกรรมนี้จะรวมกับสิทธิ์ลุ้นโชคในกิจกรรม Double A QR Lucky in Gold หรือไม่ ?
ตอบ ไม่ เนื่องจากแต้มลุ้นโชคและแต้มสะสมนี้ จะมาจากการสะสมแต้มผ่านรหัสภายในเปลือกห่อของกระดาษ Double A ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นคนละกิจกรรมกับการสแกนเพื่อสะสมแต้มและลุ้นโชคผ่านการสแกนข้างกล่องกระดาษ Double A โดยไม่สามารถโอนย้ายแต้มลุ้นโชคหรือแต้มสะสมได้
9. หากเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ หรือเปลี่ยนไลน์ใหม่ จะต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่ ?
ตอบ บัญชีของกิจกรรมสะสมแต้มนี้ จะยึดบัญชีจาก Line Official Account เป็นหลัก กรณีเปลี่ยนมือถือใหม่ จะไม่มีผลกับบัญชีของกิจกรรมสะสมแต้ม แต่หากมีการเปลี่ยนไลน์ใหม่ ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนของกิจกรรมใหม่
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Double A Call Center เบอร์ 1759 หรือ ส่งคำถามมาที่ inbox Facebook Fanpage Double A Club หรือ Line: @DoubleAThailand