FAQ Double A Point Rewards

1. สินค้ารายการไหน ที่เข้าร่วมกิจกรรมบ้าง ?
ตอบ : กระดาษ Double A 70 gsm, Double A 80 gsm, Double A 90 gsm, Double A Green ชนิด 500 แผ่น เฉพาะเปลือกห่อ ที่ระบุรายละเอียดกิจกรรมเท่านั้น
2. รอบการจับรางวัล เป็นรอบการสะสมตั้งแต่วันที่เท่าไร จับรางวัลวันไหน และของรางวัลมีอะไรบ้าง?
รอบที่ รอบการกรอกรหัส วันที่จับรางวัล ประกาศผล
1. 1 ก.พ. - 28 ก.พ. 65 14 มี.ค. 65 4 เม.ย. 65
2. 1 มี.ค - 30 เม.ย. 65 13 พ.ค. 65 7 มิ.ย. 65
3 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 65 11 ก.ค. 65 8 ส.ค. 65
4. 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 65 12 ก.ย. 65 3 ต.ค. 65
5. 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 65 11 พ.ย. 65 2 ธ.ค. 65
6. 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 65 12 ม.ค. 66 2 ก.พ. 66
ของรางวัลลุ้นโชคต่อรอบ
  รางวัลที่ 1 - 2 : รางวัลทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล มีมูลค่ารางวัลละไม่เกิน 8,000 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 16,000 บาท
  รางวัลที่ 3 : โทรศัพท์ จำนวน 1 รางวัล มีมูลค่ารางวัลละไม่เกิน 36,900 บาท
  รางวัลที่ 4 : รางวัลแม็คบุ๊ค แอร์ จำนวน 1 รางวัล มีมูลค่ารางวัลละไม่เกิน 32,900 บาท
  รางวัลที่ 5 : รางวัลแท็บเล็ตจำนวน 1 รางวัล มีมูลค่ารางวัลละไม่เกิน 27,900 บาท
รวมรางวัลต่อรอบจำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นไม่เกิน 113,700 บาท
3. ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมสะสมแต้มและการชิงโชคลุ้นรางวัล?
ตอบ : การชิงโชคลุ้นรางวัล เริ่มตั้งแต่วันที่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 และการสะสมคะแนน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 โดยสามารถแลกของรางวัลได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
4. แต้มสะสม กับ แต้มลุ้นโชค แตกต่างกันอย่างไร ?
ตอบ : แต้มสะสมและแต้มลุ้นโชค ถูกใช้ด้วยวัตถุประสงค์แตกต่างกัน และไม่สามารถโอนย้ายคะแนนระหว่างกันได้
  - แต้มสะสม ได้รับเมื่อลูกค้ามีการสะสมแต้มผ่านรหัสภายในเปลือกห่อ ของกระดาษ Double A ที่เข้าร่วม โดยทุก ๆ 1 รีม คิดเป็น 1 แต้มสะสม โดยลูกค้าสามารถนำแต้มสะสม ไปใช้สำหรับแลกของรางวัลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ที่เมนู “แลกแต้ม” โดยแต้มสะสม จะไม่ถูกตัดตามรอบการลุ้นโชค
  - แต้มลุ้นโชค ได้รับเมื่อลูกค้ามีการสะสมแต้มผ่านรหัสภายในเปลือกห่อ ของกระดาษ Double A โดยทุก ๆ 1 รีม คิดเป็น 1 แต้มลุ้นโชค โดยลูกค้าสามารถนำไปใช้สำหรับลุ้นโชคของรางวัลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ได้ที่เมนู “ลุ้นโชค”แล้วเลือกหมวดหมู่ของรางวัลที่ต้องการลุ้นโชค โดยแต้มลุ้นโชค จะถูกจัดสรรเข้าหมวดหมู่ของรางวัลลุ้นโชคต่าง ๆ ครบตามจำนวนแต้มลุ้นโชคคงเหลือ ตามรอบเดือน ไม่มีการสะสมข้ามเวลา
5. ทำไมเริ่มเดือนใหม่ แต้มลุ้นโชคจึงหายไป และถ้าไม่ได้หยอดสิทธิ์ลุ้นโชคในของรางวัลที่ต้องการ จำนวนแต้มลุ้นโชคจะหายไปหรือไม่ ?
ตอบ : แต้มลุ้นโชค จะถูกตัดตามรอบการจับรางวัล โดยไม่มีการสะสมสิทธิ์ ข้ามไปในรอบถัดไป แต่ระบบจะมีการจัดสรรแต้มลุ้นโชคคงเหลือของลูกค้าทั้งหมด ลงหมวดหมู่ลุ้นโชคต่าง ๆ ในรอบเดือนนั้น ๆ โดยอัตโนมัติ

โดยในส่วนของแต้มสะสม สำหรับแลกของรางวัลยังคงอยู่ เช่น สะสมแต้มเดือน กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 10 จะได้รับแต้มทันที 10 แต้มลุ้นโชคเพื่อไปเลือกหมวดหมู่ของรางวัลและ 10 แต้มสะสม โดยในวันที่ 1 มีนาคม 2565 หากลูกค้ายังไม่ได้แลกแต้มไปเป็นของรางวัล จำนวนแต้มจะยังคงอยู่ที่ 10 แต้ม แต่จะมี 0 แต้มลุ้นโชค
6. เงื่อนไขการใช้รายการของรางวัลที่เป็น e-Voucher และระยะเวลาการจัดส่งของรางวัลกลุ่มสินค้า Double A เป็นอย่างไรบ้าง ?
ตอบ :
  - E-Voucher มีเงื่อนไขการใช้งานแตกต่างกัน โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ในหน้า “ของรางวัล” ก่อนที่จะกดแลก โดยหลังจากกดแลกของรางวัล จะมีรายละเอียดระยะเวลา และรายละเอียดการใช้ Voucher
  - ของรางวัลกลุ่มสินค้า Double A แบ่งเป็น พื้นที่ในเขตปริมณฑลและต่างจังหวัด จัดส่ง 20 วันทำการถัดไป พื้นที่ห่างไกล และพื้นที่พิเศษ จัดส่ง 30 วันทำการถัดไป ประกอบด้วย พื้นที่เกาะทั้งหมดยกเว้นภูเก็ต, พื้นที่ห่างไกลตัวเมืองมากกว่า 150 กม., อ.ทองผาภูมิ, อ.สังขละบุรี, อ.ปาย, อ.ขุนยวม, จ.นราธิวาส, จ.ยะลา, จ.ปัตตานี
7. แต้มสะสมและแต้มลุ้นโชค ของกิจกรรมนี้จะรวมกับสิทธิ์ลุ้นโชคในกิจกรรม Double A QR Lucky สแกน QR ข้างกล่องหรือไม่ ?
ตอบ : ไม่ เนื่องจากแต้มลุ้นโชคและแต้มสะสมนี้ จะมาจากการสะสมแต้มผ่านรหัสภายในเปลือกห่อของกระดาษ Double A ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นคนละกิจกรรมกับการสแกนเพื่อสะสมแต้มและลุ้นโชคผ่านการสแกนข้างกล่องกระดาษ Double A โดยไม่สามารถโอนย้ายแต้มลุ้นโชคหรือแต้มสะสมได้
8. หากเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ หรือเปลี่ยนไลน์ใหม่ จะต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่ ?
ตอบ : บัญชีของกิจกรรมสะสมแต้มนี้ จะยึดบัญชีจาก Line Official Account เป็นหลัก กรณีเปลี่ยนมือถือใหม่ จะไม่มีผลกับบัญชีของกิจกรรมสะสมแต้ม แต่หากมีการเปลี่ยนไลน์ใหม่ ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนของกิจกรรมใหม่
9. เจอรหัสซ้ำ หรือไม่พบรหัสภายในเปลือกห่อ ต้องทำอย่างไร ?
ตอบ : ผู้ใช้งานสามารถแจ้งปัญหาได้ผ่าน อีเมล point-rewards@DoubleA1991.com โดยส่งภาพถ่ายรหัสที่ซ้ำกัน เปลือกห่อที่ไม่มีรหัสด้านใน และหมายเลขล็อตการผลิตบริเวณด้านบนเปลือกห่อ พร้อมแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับกิจกรรม เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ นอกจากนี้ ลูกค้าจะต้องเก็บเปลือกห่อกระดาษเอาไว้ในสภาพที่สมบูรณ์เท่านั้นเพื่อเป็นหลักฐานชัดเจนให้ตรวจสอบได้ (ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่คืนแต้มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรณีตัดมาเฉพาะบางชิ้นส่วน หรือสภาพไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกกรณี โดยถือให้การตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด)
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Double A Call Center เบอร์ 1759 หรือ ส่งคำถามมาที่ inbox Facebook Fanpage Double A Club หรือ Line: @DoubleAThailand