ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับรางวัล

ผู้โชคดีรับรางวัลลุ้นโชคจากการสแกน QR ข้างกล่อง ครั้งที่ 3

สแกน QR ข้างกล่อง รอบที่ 3 (8 - 31 พ.ค. 64) จับรางวัลวันที่ 11 มิ.ย. 64 ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 1 ก.ค. 64

รางวัลหมวด Gadget

iPhone 12 Pro (128GB) จำนวน 1 รางวัล

มานพ วังคีรี 095-513-xxxx

MacBook Air รุ่น 13 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

รุ่งรัตน์ จิณะเสน 085-244-xxxx

iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (128GB) จำนวน 1 รางวัล

ทรงฤทัย พัวประเสริฐ 094-591-xxxx

รางวัลหมวด Gift Voucher

บัตรของขวัญที่พักโรงแรม ภายในประเทศ จำนวน 4 รางวัล

Veranda Hua Hin

วสนุกร กาทอง 089-006-xxxx

Veranda Pattaya

คงฤทธิ์ ติยะบุตร 083-807-xxxx

Veranda Chiang Mai

สุภาวดี ทาบุญสม 087-567-xxxx

Tha Naka Phuket

กาญจนา วุฒิกิจ 087-628-xxxx

รางวัลหมวด Cash Coupon

บัตรแทนเงินสด Tesco Lotus 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

1. มณีวรรณ มั่นคง 065-042-xxxx

2. อัมรา กฐินหอม 098-365-xxxx

บัตรเติมน้ำมัน ปตท. 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

1. อัจฉรา ชำระ 087-477-xxxx

2. จันทร์จิรา ปราณีตพลกรัง 080-164-xxxx

รางวัลหมวด Smart Watch

Galaxy Watch3 LTE (41mm) จำนวน 1 รางวัล

กาญจนา ศรีปิติวิทยานันท์ 081-553-xxxx

Apple Watch Series 6 จำนวน 1 รางวัล

วิภาดา ม่อมพะเนาว์ 087-863-xxxx

รางวัลหมวด Gold

ทองคำแท่งมูลค่า 25 สตางค์ จำนวน 12 รางวัล

1. ประกิจ อ่างรีย์ 080-607-xxxx

2. สุพัตรา แดงคณะ 088-879-xxxx

3. ชมจิตรา นามกรณ์ 088-898-xxxx

4. ชากรณ์ ม่วงนางรอง 091-020-xxxx

5. ธิดา ปัญญางาม 085-686-xxxx

6. ศศิธร เฮียงมา 064-327-xxxx

7. ลภัสนันท์ ทองวัง 061-829-xxxx

8. ศิริขวัญ ไหลริน 086-878-xxxx

9. วิมลรักษ์ ปัญญาคำ 084-595-xxxx

10. นรีรัตน์ งานกกสร 089-759-xxxx

11. สุจิตตา เลียวรักสกุล 089-747-xxxx

12. สิทธิชัย ชัยพนัส 099-821-xxxx

รางวัลหมวด Smart Electric

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น AUTOBOT จำนวน 1 รางวัล

รัตติยา ดัดตนรัมย์ 088-898-xxxx

พัดลมฟอกอากาศ Dyson จำนวน 1 รางวัล

กู้เกียรติ ภูมิพนา 086-831-xxxx

โทรทัศน์ SONY จำนวน 1 รางวัล

จักรวรรดิ ไชยโคตร 093-435-xxxx

ผู้โชคดีรับรางวัลลุ้นโชคจากการสแกน QR ข้างกล่อง ครั้งที่ 2

สแกน QR ข้างกล่อง รอบที่ 2 (1 เม.ย. - 21 เม.ย. 64) จับรางวัลวันที่ 30 เม.ย. 64 ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 21 พ.ค. 64

รางวัลหมวด Gadget

iPhone 12 Pro (128GB) จำนวน 1 รางวัล

อารีรัตน์ นามวันทา 083-536-xxxx

iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (128GB) จำนวน 1 รางวัล

มยุรา ยมเกิด 087-900-xxxx

MacBook Air รุ่น 13 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

วงศ์วารี กาญจนขุนดี 099-428-xxxx

รางวัลหมวด Gift Voucher

บัตรของขวัญที่พักโรงแรม ภายในประเทศ จำนวน 4 รางวัล

Veranda Hua Hin

เดือนเพ็ญ ถนอมทอง 086-305-xxxx

Veranda Pattaya

ภักดี มกรานนท์ 089-682-xxxx

Veranda Chiang Mai

จรัญ ตั๋นเว้อ 081-980-xxxx

Tha Naka Phuket

บุบผาทิพย์ ช่วยชู 095-419-xxxx

รางวัลหมวด Cash Coupon

บัตรแทนเงินสด Tesco Lotus 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

1. ฉัตรชัย เอี่ยมชูนาม 081-480-xxxx

2.นิภาวรรณ ทานกระโทก 086-262-xxxx

บัตรเติมน้ำมัน ปตท. 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

1. สุมามาลย์ ผ่องกาย 086-359-xxxx

2. ธรณินทร์ เหง้าน้อย 083-001-xxxx

รางวัลหมวด Smart Watch

Apple Watch Series 6 จำนวน 1 รางวัล

นรมน พูลสวัสดิ์ 099-118-xxxx

Galaxy Watch3 LTE (41mm) จำนวน 1 รางวัล

อนุชัย เพ็ญผล 099-272-xxxx

รางวัลหมวด Gold

ทองคำแท่งมูลค่า 25 สตางค์ จำนวน 12 รางวัล

1. สุณิสา งามเจริญ 092-840-xxxx

2. พรพิมล ถาปะบุตร 087-947-xxxx

3. อานนท์ คตยิ้ม 099-110-xxxx

4. เถาซัน ดีเยาะ 093-178-xxxx

5. พีระพงษ์ ศรีเมือง 083-450-xxxx

6. กรองแก้ว ชูตระกูล 086-622-xxxx

7. ยวนใจ แก้ววิเศา 096-373-xxxx

8. รัศมี อันทะชัย 081-703-xxxx

9. สมรรถขัย จันทรสาขา 084-700-xxxx

10. เดชฤทธิ์ ปันสืบ 095-879-xxxx

11. จรรยา พวงสุวรรณ 087-823-xxxx

12. ภัทราพร ครองบุญ 084-516-xxxx

รางวัลหมวด Smart Electric

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips จำนวน 1 รางวัล

รัตติกาล เทพมะโน 085-224-xxxx

เครื่องฟอกอากาศ Philips จำนวน 1 รางวัล

ภีรพัฒน์ อำขำ 086-388-xxxx

เครื่องยืนรีดถนอมผ้า Philips จำนวน 1 รางวัล

ธนาภรณ์ เนติ 097-098-xxxx


ผู้โชคดีรับรางวัลจากการกรอกรหัสด้านในเปลือกห่อ รอบพิเศษที่ 1

รอบการกรอกรหัส รอบพิเศษที่ 1 (1 มี.ค. - 21 เม.ย. 64) จับรางวัลวันที่ 30 เม.ย. 64 ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 21 พ.ค. 64

รางวัลทองคำ

ทองคำแท่งมูลค่า 25 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. กฤษณา โองก๋า 083-452-xxxx

2. ชนพรรณ สังฆกิจ 065-849-xxxx

รางวัล Apple Watch

Apple Watch Series 6 จำนวน 1 รางวัล

ธันย์ชนก ประไพรักษ์ 061-907-xxxx

รางวัล iPad Pro

iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (128GB) จำนวน 1 รางวัล

ปริฉัตร เสนาทอง 084-294-xxxx

รางวัล iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro (128GB) จำนวน 1 รางวัล

ขนิษฐา แสนพิชัย 092-258-xxxx

ผู้โชคดีรับรางวัลลุ้นโชคจากการ สแกน QR ข้างกล่อง ครั้งที่ 1

สแกน QR ข้างกล่อง รอบที่ 1 (1 มี.ค. - 31 มี.ค. 64) จับรางวัลวันที่ 9 เม.ย. 64 ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 5 พ.ค. 64

รางวัลหมวด Gadget

iPhone 12 Pro (128GB) จำนวน 1 รางวัล

นันทนา มัธยา 086-930-xxxx

iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (128GB) จำนวน 1 รางวัล

ภูวดล อยู่ทรง 061-383-xxxx

MacBook Air รุ่น 13 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

เกื้อ ซันมิน 087-215-xxxx

รางวัลหมวด Gift Voucher

บัตรของขวัญที่พักโรงแรม ภายในประเทศ จำนวน 4 รางวัล

Veranda Hua Hin

นิลาวัลย์ ไพโรจน์ 096-664-xxxx

Veranda Pattaya

อริศา อาจละออ 091-280-xxxx

Veranda Chiang Mai

มลิวัลย์ จันทร์มูล 093-239-xxxx

Tha Naka Phuket

นันทรัตน์ สุดแดง 081-082-xxxx

รางวัลหมวด Cash Coupon

บัตรแทนเงินสด Tesco Lotus 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

1. สิทธิชัย หมื่นอินทร์ 095-249-xxxx

2. ผ่องพรรณ อุ่นกาศ 089-431-xxxx

บัตรเติมน้ำมัน ปตท. 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

1. สุจิตรา อินทวงศ์ 061-074-xxxx

2. อิทธิพงศ์ ทองไมล์ 085-645-xxxx

รางวัลหมวด Smart Watch

Apple Watch Series 6 จำนวน 1 รางวัล

อรชุมา จักษุธรรม 081-559-xxxx

Galaxy Watch3 LTE (41mm) จำนวน 1 รางวัล

ปัทมา ไชยบุรี 088-113-xxxx

รางวัลหมวด Gold

ทองคำแท่งมูลค่า 25 สตางค์ จำนวน 12 รางวัล

1. สุกัญญา มาทรายคำ 064-724-xxxx

2. วาสนา กบกระโทก 092-826-xxxx

3. ชะไมพร ศรีชนะ 064-689-xxxx

4. ญานิศา เหล่ามา 095-534-xxxx

5. จารุณี สมาธิ 083-182-xxxx

6. อาทิตย์ แก้ววงษา 088-292-xxxx

7. นิตยา คำสิงห์ 097-162-xxxx

8. ปิ่นฤทัย สีใส 065-318-xxxx

9. พิชามณช์ กาญทัพ 084-607-xxxx

10. ณัฐปภา สืบศรี 083-531-xxxx

11. ณัฐพงษ์ สีเหลือง 089-571-xxxx

12. ปณตกร ปลื้มชัย 088-373-xxxx

รางวัลหมวด Smart Electric

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips จำนวน 1 รางวัล

ปรียาณัฐ ฟักนาคี 083-608-xxxx

เครื่องฟอกอากาศ Philips จำนวน 1 รางวัล

บังอร แย้มดี 081-353-xxxx

เครื่องยืนรีดถนอมผ้า Philips จำนวน 1 รางวัล

สพัชญ์นันทน์ จีรธนาชัย 082-241-xxxx

ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากทีมงานเพื่อนัดหมายรับของรางวัล และแจ้งเอกสารประกอบการรับรางวัล ภายใน 30 วันทำการ

หมายเหตุ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ เพื่อมารับรางวัลตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง ผู้ได้รับรางวัลสามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนมาแสดงตนแทนได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนถือมา พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับรางวัล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมหลักฐานที่ระบุตามรายละเอียดข้างต้นมารับรางวัล
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
- ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าที่ด้วยหมายเลข 085-835-xxxx หรือ ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อยืนยันสิทธิ์มาทาง Inbox Facebook Fanpage Double A Club (https://www.facebook.com/DoubleAPaper/) ภายใน 60 วันนับจากวันประกาศผลนี้
- หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อยืนยันสิทธิ์รับรางวัลตามข้อมูลที่ผู้ได้รับรางวัลลงทะเบียนไว้ หรือไม่มีการติดต่อกลับจากผู้ได้รับรางวัลภายใน 60 วันนับจากวันประกาศผลนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
- ผู้ได้รับรางวัลและได้รับการติดต่อยืนยันจากบริษัทฯ แล้วจะต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองภายใน 30 วันหลังจากได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ ที่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงาน Double A Business park ที่อยู่ 187/3 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 11.30 น. หรือ เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. โดยทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเท่านั้น