ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับรางวัล

ผู้โชคดีรับรางวัลลุ้นโชคจากการ สแกน QR ข้างกล่อง ครั้งที่ 4

รอบการสแกน QR รอบที่ 4 (1 - 31 ม.ค. 65) จับรางวัลวันที่ 11 ก.พ. 65 ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 11 มี.ค. 65

รางวัลหมวด Gold

ทองคำแท่งมูลค่า 25 สตางค์ จำนวน 12 รางวัล

1. แจ่มจันทร์ เทียนสันต์ 090-685-xxxx

2. จิดาภา ตะริสูนย์ 080-813-xxxx

3. ขวัญชนก มังกรทอง 095-253-xxxx

4. สยุมพร ลอยประดิษฐ์ 084-813-xxxx

5. สมบูรณ์ ชื่นนอก 081-071-xxxx

6. ศรีภัทรา เกตุก่อผล 098-104-xxxx

7. วารุณี บุญพัฒนศักดิ์ 084-813-xxxx

8. กาญจนา บุตตะเขียว 084-829-xxxx

9. คมสัน กรรณเทพ 086-806-xxxx

10. สมพร แก้วแหยม 097-942-xxxx

11. จรัลภัทร เจนธุระกิจ 092-931-xxxx

12. จันทรา จันทราวิสุทธิ์ 081-969-xxxx

รางวัลหมวด Gift Voucher

บัตร Gift card PTT มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

1. ชาญยุทธ พิริยะสิทธิการ 082-123-xxxx

2. นฤพนธ์ อินทร์ติยะ 085-771-xxxx

บัตร Tesco Lotus มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

1. ทวีศักดิ์ สุเมธโสภณ 084-771-xxxx

2. อริสา พุทธิมา 093-696-xxxx

บัตร Big C มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

1. เสาวภา หนูแก้ว 061-146-xxxx

2. วรษา หงส์ณภาภัท 091-715-xxxx

รางวัลหมวด Smart Home

เครื่องชงกาแฟ Lattissima One จำนวน 1 รางวัล

วรชัย มะหะหมัด 081-750-xxxx

ตู้เย็น Sharp SJ-X300T 2 ประตู 10.6 คิว จำนวน 1 รางวัล

สุรสิทธิ์ นนทสุต 089-915-xxxx

ทีวี Sharp Full HD Android TV 50 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

ภัทรพงศ์ ชูรัตน์ 088-794-xxxx

รางวัลหมวด Smart Electric

Apple Watch Series 6 GPS จำนวน 1 รางวัล

สมบัติ ใบบัว 085-061-xxxx

ลำโพง Bluetooth Marshall Stanmore II จำนวน 1 รางวัล

อนันต์ชัย ลับพลกรัง 096-641-xxxx

เครื่องเป่าผม Dyson รุ่น HD03 Supersonic™ จำนวน 1 รางวัล

ศิวพร มโนสิงห์สุวรรณ 087-711-xxxx

รางวัลหมวด Gadget

iPhone 12 Pro (128GB) จำนวน 1 รางวัล

สุพรรณี ขำจันทร์ 065-939-xxxx

iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (128GB) จำนวน 1 รางวัล

จิราวรรณ หีบพิมาย 088-594-xxxx

MacBook Air รุ่น 13 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

สันติ ชุ่นขวัญ 087-031-xxxx

ผู้โชคดีรับรางวัลลุ้นโชคจากการ สแกน QR ข้างกล่อง ครั้งที่ 3

สแกน QR ข้างกล่อง รอบที่ 3 (1 - 31 ธ.ค. 64) จับรางวัลวันที่ 11 ม.ค. 65 ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 8 ก.พ. 65

รางวัลหมวด Gold

ทองคำแท่งมูลค่า 25 สตางค์ จำนวน 12 รางวัล

1. ปิยนุช วัฒนเวสกร 085-198-xxxx

2. ศรัญญา ปักธงชัย 097-040-xxxx

3. อิทธิรัฐ ทองพรรณกุล 095-920-xxxx

4. ทิพาลักษณ์ สิทธิสาร 064-461-xxxx

5. สุนันท์ อินทร์เอี่ยม 081-723-xxxx

6. วราภัสร์ ลอยขจร 081-953-xxxx

7. พัฒนีย์ ทองเทียนชัย 081-736-xxxx

8. ธัชพล ยุกตะนันท์ 095-252-xxxx

9. กิตติชาติ จันทะสอน 085-460-xxxx

10. พัชรพล กาญจนรูจี 063-919-xxxx

11. ศิริลักษณ์ สวัสดิ์นะที 088-619-xxxx

12. ณัฏฐณิชา ระเบียบ 096-939-xxxx

รางวัลหมวด Gift Voucher

บัตร Gift card PTT มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

1. จิราธิวัฒน์ ไชยช่อฟ้า 088-250-xxxx

2. นงพงา รัถยาวิวัฒน์ 089-959-xxxx

บัตร Tesco Lotus มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

1. นรินทร์ อู่อรุณ 097-152-xxxx

2. ขวัญฤทัย กระจ่างฉาย 085-653-xxxx

บัตร Big C มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

1. รวิพร โลหะเวช 062-254-xxxx

2. ทวีศักดิ์ เลิศศิรวรเมธ 081-572-xxxx

รางวัลหมวด Smart Home

เครื่องชงกาแฟ Lattissima One จำนวน 1 รางวัล

นิภาพร โสบุญมา 086-325-xxxx

ตู้เย็น Sharp SJ-X300T 2 ประตู 10.6 คิว จำนวน 1 รางวัล

สุรางค์ นกสี 087-901-xxxx

ทีวี Sharp Full HD Android TV 50 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

จีนขพัษฐ์ บุุดดา 095-491-xxxx

รางวัลหมวด Smart Electric

Apple Watch Series 6 GPS จำนวน 1 รางวัล

พีชติยา เชียห้วน 086-299-xxxx

ลำโพง Bluetooth Marshall Stanmore II จำนวน 1 รางวัล

ทศพร พรมมิน 088-400-xxxx

เครื่องเป่าผม Dyson รุ่น HD03 Supersonic™ จำนวน 1 รางวัล

ฤทัยรัตน์ อินทรโยธา 089-553-xxxx

รางวัลหมวด Gadget

iPhone 12 Pro (128GB) จำนวน 1 รางวัล

พิมพ์ชนิกา สุขขำ 085-871-xxxx

iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (128GB) จำนวน 1 รางวัล

ภูธเนศ สมิง 086-276-xxxx

MacBook Air รุ่น 13 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

จารุวรรณ์ ศิริมา 096-163-xxxx


ผู้โชคดีรับรางวัลจากการกรอกรหัสด้านในเปลือกห่อ รอบพิเศษที่ 2

รอบการกรอกรหัส รอบพิเศษที่ 2 (14 ต.ค. - 31 ธ.ค. 64) จับรางวัลวันที่ 11 ม.ค. 65 ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 8 ก.พ. 654

รางวัลทองคำ

ทองคำแท่งมูลค่า 25 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. อนวัช ฉอ้อนโฉม 086-562-xxxx

2. ลักขณา แกล้วกล้า 084-819-xxxx

รางวัล Apple Watch

Apple Watch Series 6 จำนวน 1 รางวัล

วีรศักดิ์ จุลปาน 065-453-xxxx

รางวัล ทีวี SONY

ทีวี Sony KD-65X7500H จำนวน 1 รางวัล

กัญญา พรมขันธ์ 094-512-xxxx

รางวัล iPad Pro

iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (128GB) จำนวน 1 รางวัล

อุสา รุกขพันธุ์ 086-903-xxxx

รางวัล MacBook Air

MacBook Air รุ่น 13 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

ฐิดายุ เกตุคีรีสุข 063-998-xxxx

ผู้โชคดีรับรางวัลลุ้นโชคจากการ สแกน QR ข้างกล่อง ครั้งที่ 2

รอบการสแกน QR รอบที่ 2 (14 ต.ค. - 30 พ.ย. 2564) จับรางวัลวันที่ 9 ธ.ค. 2564 ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 7 ม.ค. 2565

รางวัลหมวด Gold

ทองคำแท่งมูลค่า 25 สตางค์ จำนวน 12 รางวัล

1. saranya siriwattanakul 081-945-xxxx

2. บุญมี ยุทธไชโย 086-040-xxxx

3. นุสรา บรรณวรรณ 086-122-xxxx

4. สมจิตร ทองคำเปลว 087-665-xxxx

5. ชาตรี จูมลี 081-899-xxxx

6. วลัยทิพย์ บุญล้นเหลือ 095-242-xxxx

7. บุญตา ทองคำ 080-878-xxxx

8. อุษาพร ชัยโยธา 091-865-xxxx

9. นิภา สภาพกาย 086-625-xxxx

10. จินตนา รื่นกมล 089-354-xxxx

11. จรีรัตน์ พลสงคราม 083-707-xxxx

12. วรารัตน์ เรืองอิน 089-591-xxxx

รางวัลหมวด Gift Voucher

บัตร Gift card PTT มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

1. วัชรา ศรีวิชัย 097-145-xxxx

2. ขนิษฐา พิลาวงษ์ 095-917-xxxx

บัตร Tesco Lotus มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

1. ณฐกร ฤกษ์พัฒนกิจ 065-520-xxxx

2. สุมาลี พลายคง 097-298-xxxx

บัตร Big C มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

1. Chindarat Phanchindawan 089-497-xxxx

2. นางทิพวรรณ์ แก้วมะ 088-512-xxxx

รางวัลหมวด Smart Home

เครื่องชงกาแฟ Lattissima One จำนวน 1 รางวัล

จิรพา กาญจนารักษ์ 083-229-xxxx

ตู้เย็น Sharp SJ-X300T 2 ประตู 10.6 คิว จำนวน 1 รางวัล

ธีรพล สุดภา 090-325-xxxx

ทีวี Sharp Full HD Android TV 50 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

พัศธนัญญา ดลโสภณ 099-461-xxxx

รางวัลหมวด Smart Electric

Apple Watch Series 6 GPS จำนวน 1 รางวัล

ปัญญรัตน์ ตันติยวุฒิ 083-596-xxxx

ลำโพง Marshall STANMORE Bluetooth II จำนวน 1 รางวัล

มัลลิกา ตันธีระพงศ์ 086-681-xxxx

เครื่องเป่าผม Dyson รุ่น HD08 Supersonic จำนวน 1 รางวัล

สมฤดี โตงาม 086-835-xxxx

รางวัลหมวด Gadget

iPhone 12 Pro (128GB) จำนวน 1 รางวัล

pennapa wantong 086-054-xxxx

iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (128GB) จำนวน 1 รางวัล

ประทุมรัตน์ ภูชะหาร 082-207-xxxx

MacBook Air รุ่น 13 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

ปิยชนก สุนทรหงส์ 080-635-xxxx

ผู้โชคดีรับรางวัลลุ้นโชคจากการ สแกน QR ข้างกล่อง ครั้งที่ 1

สแกน QR ข้างกล่อง รอบที่ 1 (1 ก.ย. - 5 ต.ค. 2564) จับรางวัลวันที่ 12 ต.ค. 2564 ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 10 พ.ย. 2564

รางวัลหมวด Gold

ทองคำแท่งมูลค่า 25 สตางค์ จำนวน 12 รางวัล

1. ณัฐวุฒิ อบภิรมย์ 089-575-xxxx

2. ยองใย เสมพืช 091-034-xxxx

3. กัลยา บุสภาค 089-897-xxxx

4. โสภี อินวาท 086-000-xxxx

5. มณธิชา ชูประเสริฐ 083-010-xxxx

6. กิตติมา อำภาผิว 095-635-xxxx

7. วรรณญา ผ่องแผ้ว 093-125-xxxx

8. ดวงจันทร์ พลศรีพิมพ์ 088-476-xxxx

9. อารีย์รัตน์ นวลคำ 081-967-xxxx

10. ณัฐฤทธิ์ ไชยมงคล 084-369-xxxx

11. เมธาพร ชิตประเสริฐ 093-453-xxxx

12. ศิริวรรณ ปานเหลือง 092-572-xxxx

รางวัลหมวด Gift Voucher

บัตร Gift card PTT มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

1. ประนอม ใบโพธิ์ 089-838-xxxx

2. ธนะวัฒน์ กิตติวิริยะ 089-905-xxxx

บัตร Tesco Lotus มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

1. เทียนชัยชโย อินทร์สุข 091-454-xxxx

2. เพิ่มพูน เขตต์ปรุ 084-675-xxxx

บัตร Big C มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

1. chutinun klinmahom 085-447-xxxx

2. วนัทปรียา ถิ่นเขาชี 061-350-xxxx

รางวัลหมวด Smart Home

เครื่องชงกาแฟ Lattissima One จำนวน 1 รางวัล

วนัส ชูจิตร 096-656-xxxx

ตู้เย็น Sharp SJ-X300T 2 ประตู 10.6 คิว จำนวน 1 รางวัล

ธนสรณ์ บุญหลาย 088-707-xxxx

ทีวี Sharp Full HD Android TV 50 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

อรณัส มโนจันทร์ 088-293-xxxx

รางวัลหมวด Smart Electric

Apple Watch Series 6 GPS จำนวน 1 รางวัล

ปริศนา พิมพา 064-265-xxxx

ลำโพง Bluetooth Marshall Stanmore II จำนวน 1 รางวัล

เปรมวิทย์ ยาเลิศ 086-023-xxxx

เครื่องเป่าผม Dyson รุ่น HD03 Supersonic™ จำนวน 1 รางวัล

พิกุลทอง ตันซาว 089-263-xxxx

รางวัลหมวด Gadget

iPhone 12 Pro (128GB) จำนวน 1 รางวัล

ปนัดดา ภัทรวงศ์วิสูตร 084-797-xxxx

iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (128GB) จำนวน 1 รางวัล

มนัญชยา วังดี 083-594-xxxx

MacBook Air รุ่น 13 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

วิทวัส หนุ่นชะนา 082-881-xxxx


ผู้โชคดีรับรางวัลจากการกรอกรหัสด้านในเปลือกห่อ รอบพิเศษที่ 1

รอบการกรอกรหัส รอบพิเศษที่ 1 (1 ก.ย. - 5 ต.ค. 2564) จับรางวัลวันที่ 12 ต.ค. 2564 ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 10 พ.ย. 2564

รางวัลทองคำ

ทองคำแท่งมูลค่า 25 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. ชินานาฎ สุคนธมัต 081-712-xxxx

2. หทัยชนก ชัยวงค์ษา 085-595-xxxx

รางวัล Apple Watch

Apple Watch Series 6 จำนวน 1 รางวัล

นภัค คงสมบูรณ์ 081-948-xxxx

รางวัล ทีวี SONY

ทีวี Sony KD-65X7500H จำนวน 1 รางวัล

วิไลพร นีรชรานุสรณ์ 086-847-xxxx

รางวัล iPad Pro

iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (128GB) จำนวน 1 รางวัล

ธีรศักดิ์ จิตตวันนา 080-135-xxxx

รางวัล MacBook Air

MacBook Air รุ่น 13 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

นันทากาญจน์ ธราพูลสวัสดิ์ 061-946-xxxx

ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากทีมงานเพื่อนัดหมายรับของรางวัล และแจ้งเอกสารประกอบการรับรางวัล ภายใน 30 วันทำการ

หมายเหตุ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ เพื่อมารับรางวัลตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง ผู้ได้รับรางวัลสามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนมาแสดงตนแทนได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนถือมา พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับรางวัล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมหลักฐานที่ระบุตามรายละเอียดข้างต้นมารับรางวัล
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
- ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าที่ด้วยหมายเลข 085-835-xxxx หรือ ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อยืนยันสิทธิ์มาทาง Inbox Facebook Fanpage Double A Club (https://www.facebook.com/DoubleAPaper/) ภายใน 60 วันนับจากวันประกาศผลนี้
- หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อยืนยันสิทธิ์รับรางวัลตามข้อมูลที่ผู้ได้รับรางวัลลงทะเบียนไว้ หรือไม่มีการติดต่อกลับจากผู้ได้รับรางวัลภายใน 60 วันนับจากวันประกาศผลนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
- ผู้ได้รับรางวัลและได้รับการติดต่อยืนยันจากบริษัทฯ แล้วจะต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองภายใน 30 วันหลังจากได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ ที่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงาน Double A Business park ที่อยู่ 187/3 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 11.30 น. หรือ เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. โดยทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเท่านั้น